Agenda escolar

Dies festius, no lectius i vancances


Dies no lectius

Divendres, 12 d'octubre (festa estatal)

Dijous, 1 de novembre (festa estatal)

Divendres, 2 de novembre (festa de lliure disposició)

Dijous, 6 de desembre (Dia de la Constitució)

Divendres, 7 de desembre (Data provisional escollida en substitució de festa local no lectiva)

Dijous, 28 de febrer (festa escolar unificada)

Divendres, 1 de març (Dia de les Illes Balears)

Dimecres, 1 de maig (festa del treball)

Vacances

Vacances de Nadal: del 24 de desembre de 2012 al 4 de gener de 2013 (ambdós inclosos)

Vacances de Pasqua: del 28 de març al 5 d'abril de 2013 (ambdós inclosos)

Excursió

Divendres, 9 de novembre (Dia lectiu)

Festa del Col·legi:

Dia de la Festa: Dijous, 21 de març (Dia lectiu)