Grup Educatiu

E. Infantil, E. Primària, E. Secundària Obligatòria, Programes de Garantia Social, Cicles Formatius d’FP de Grau Mitjà, Batxillerat, Cicles Formatius d’FP de Grau Superior... EDUCACIÓ.

Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials, programes de diversificació curricular, suport de logopèdia, departament d’orientació; Obra social... COMPROMÍS AMB ELS MÉS NECESSITATS.

Formació professional, borsa de treball, inserció laboral, empresa-escola, promoció... SERVEI.

Educació, compromís, servei, esplai, pastoral, catequesi, solidaritat... ESGLÉSIA.

Estudi, formació, música, bàsquet, voleibol, natació, atletisme, gimnàstica esportiva, badminton, cant coral, teatre, rondalla... de tot i molt!.

Cultura popular, sa nostra terra i sa nostra llengua, anglès, francès, alemany, informàtica, electrònica... TRADICIÓ I AVANTGUARDA.

Aules, passadissos, escales, patis, jardins, replans, racons... SEMPRE PLENS DE GENT.

Mares, pares, alumnes, professores i professors, tutors i directors...

Alegria, entusiasme, lluita, vocació, joventut, tota una vida, sentiments...

IL·LUSIÓ, FEINA I MÉS FEINA!...

Córrer, saltar, seure, pregar, cantar, jugar, passejar, riure, plorar...

Formar, donar, servir, ajudar, estimar...

SENZILLAMENT, UN COL·LEGI.

Us salut, en nom dels qui formam aquest gran Col·legi, desitjant que aquesta meravellosa i sorprenent eina que és la informàtica ens ajudi a tots a millorar la nostra educació i ens permeti fer un món millor.

BENVINGUTS I GRÀCIES PER LA VISITA!


Director General Grup Educatiu
Joan Ramón Reus