Grup Educatiu Sant Josep Obrer

Història del centre

Història

El nostre col•legi està situat en la ciutat de Palma, en una barriada de la perifèria, Son Gotleu, la població de la qual ha estat sempre treballadora.

Es va inaugurar al setembre de l'any 1967 amb l'objectiu de complir dues funcions: el de parròquia i el d'escola ja que dintre del mateix edifici s'atenia a les dues necessitats, l'educativa i la religiosa.

En l'any de la seva inauguració en la barriada només havia un col•legi per a atendre l'educació d'una població creixent. A causa del boom turístic a Espanya i Mallorca moltes persones de la Península, sobretot del sud i de l’est, venien a treballar en la construcció i aquí van formar les seves famílies. Per tant, era molt necessari aquest col•legi per a atendre al gran nombre de nens que naixien.

En aquests moments la població ha canviat d'origen. La majoria són africans, sud-americans, marroquins, xinesos, d'ètnia gitana, peninsulars… però la seva població segueix sent obrera.

Nosaltres, els professors, seguim treballant amb la mateixa il•lusió i la mateixa meta:

-fer persones responsables i íntegres que vulguin un món millor, més lliure, més pacífic i més cooperatiu.

-fer persones competents que sàpiguen desembolicar-se i adaptar-se a la societat que els toqui viure.

-fer persones tolerants que sàpiguen rebre i acceptar un món tan canviant com li que tenim.

En una paraula que busquin i donin la felicitat.

Actualment tenim matriculats 246 alumnes repartits en 9 aules amb una mitjana de 27 alumnes per aula.

Treballem des de fa 15 anys amb l’AMPA Gaspar Hauser per a la integració de nens autistes. En el nostre centre hi ha, en aquests moments, 6 alumnes autistes que s'integren en aules d'Educació Infantil, 2n i 4t d'Educació Primària.

A més es dóna un suport especial als alumnes que tenen dificultats a seguir el currículum (necessitats educatives especials). Per a això, vam contar amb dues professores que els ajuden tant dintre com fora de l'aula segons siguin les seves necessitats.

Setmanalment rebem la visita de la psicopedagoga de la Conselleria.

El nostre col•legi està adscrit al centre escolar Sant Josep Obrer. Allí els nostres alumnes completen els seus estudis fins que van a la Universitat o decideixen altres opcions en la seva vida.