Grup Educatiu Sant Josep Obrer

Història de l’Escola de Música SJO

Història

Sant Josep Obrer sempre havia tengut present la música dins el seu projecte educatiu. No obstant, a finals dels anys 90, degut a la formació de corals infantils, va sorgir la inquietud d’aprofundir en la formació musical i instrumental per part de famílies i mestres de música de la comunitat educativa SJO.

L’any 1999, D. Joan Ramon Reus fou nomenat Director General de Sant Josep Obrer i Corpus Christi.

La seva sensibilitat, per a l’educació i la música com eix important dins la formació integral de la persona humana el dugué a fundar l’Escola de Música Sant Josep Obrer, el mes de gener de 2000.

A partir del curs 2000-2001 s’inicià el primer curs del Centre Autoritzat de Grau Elemental de Música Sant Josep Obrer, amb l’autorització corresponent de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears.

Actualment, després de 13 anys de vida, aquest centre està integrat dins el centre d’infantil i primària, amb més de 180 alumnes d’instruments musicals, així com més de 400 cantaires repartits en 10 corals infantils, juvenils i d’adults.

Durant aquests anys, ha realitzat moltes audicions, concerts i intercanvis amb altres institucions musicals, així com també a través de les corals, ha participat a Festivals Internacionals de Música a diferents indrets d’Europa.

Durant aquests anys s’han creat les formacions instrumentals de l’Orquestra de Guitarres, el Conjunt de Percussió i l’Orquestra de Grau Elemental, així com el nou els conjunts de música moderna.

Cal destacar també dins les seves formacions corals, la creació de l’Escolania dels Vermells de La Seu i el Cor Juvenil Sant Josep Obrer-Capella Jove de La Seu, que amb el seu compromís participen de les celebracions a la Catedral de Mallorca.

La finalitat de l’Escola de Música SJO, no és la de fer futurs músics (que també n’han sorgit durant aquests anys), sinó la de formar bons auditors. Per aquest motiu, el perfil del professorat, no és sols com a músics sinó com a pedagogs, perquè els alumnes que gaudeixin de la música, siguin bons crítics musicals i sobretot, estimin la música.