Grup Educatiu Sant Josep Obrer

Informació general

Secretaria

Adreces, telèfons, fax, email

Secretaria virtual

Sol·licituds i certificats

Localització del Col·legi

Situació física dels tres recintes

Menjador

Menús diaris

Transport escolar

Els itineraris es revisaran cada curs segons la demanda

Secretaria


Centre d'Educació Infantil

C/ Pic Penyalara, 1-A - Palma de Mallorca 07008

ILLES BALEARS

Telf. 971 27 29 20 / Fax 971 27 39 30

e-mail: sjoinf@santjosepobrer.com


Centre d'Educació Primària

C/ Reis Catòlics, 89 - Palma de Mallorca 07007

ILLES BALEARS

Telf. 971 27 48 25 / Fax 971 27 51 50

e-mail: sjoprim@santjosepobrer.com


Centre d'Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria

C/ Mare de Déu de Montserrat, 67 - Palma de Mallorca 07008

ILLES BALEARS

Telf. 971 47 33 08 / Fax 971 47 27 06

e-mail: sjosec@santjosepobrer.com


Informació del centre

Centre autoritzat segons Ordre de 7 de març de 2001 (BOIB 20/03/01) i Ordre de 17 de maig de 2001 (BOIB 31/05/01).

Entitat Titular: Bisbat de Mallorca.

NIF: R0700384A - R0700404G

Web registrada a la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears en data 6/11/2003

(En compliment del disposat a l'article 9.1 de la Llei Orgànica 31/2003, d'11 de juliol).