Centres

Centre d'Educació Infantil

Secretaria

C/ Pic Penyalara, 1-A - Palma de Mallorca 07008

ILLES BALEARS

Telf: 971 27 29 20

Centre d'Educació Primària

Secretaria

C/ Reis Catòlics, 89 - Palma de Mallorca 07007

ILLES BALEARS

Centre d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional

Secretaria

C/ Sebastià Arrom, 3-5  Palma de Mallorca  07008

ILLES BALEARS

Telf: 971 47 33 08

WhatsApp, Inc.