Batxillerat DUAL

Sant Josep Obrer imparteix el DIPLOMA DUAL DE BATXILLERAT

Sant Josep Obrer VS Academica International Studies

Sant Josep Obrer ofereix la possibilitat a l’alumnat que així ho desitgi, voluntàriament, d’obtenir el títol de la High School dels Estats Units. Aquesta opció està oberta a l’alumnat d’ESO i de batxillerat. Aquest Diploma Dual Espanya-EEUU, que oferim en col·laboració amb l’organització Academica, no es dirigeix només a joves que vulguin cursar estudis universitaris als EEUU. De fet, la gran majoria no ho fan. Es tracta d’un programa d’enriquiment en el qual els nostres estudiants, a més a més de descobrir matèries noves (com la psicologia, la criminologia o les habilitats per a la vida, per exemple) desenvolupen tres grans grups de competències

Lingüístiques, ja que la llengua del programa és l’anglès

Digitals, pel caràcter online de l’ensenyament

D’autonomia personal. Correspon a l’alumnat administrar el seu temps de connexió, treball i comunicació amb els seus dos tutors, un als EEUU i un altre a Sant Josep Obrer.

Presentació programa

Si necessites més informació, escriu a dualbat@sjo.es


Sant Josep Obrer VS Academica International Studies
WhatsApp, Inc.