Educació Secundària Obligatòria

Educació Secundària Obligatòria

 

Educació Secundària Obligatòria

 

PROJECTE XXI21

Projecte XXI21 és el nom que rep l’actual projecte educatiu de Secundària del Col·legi Sant Josep Obrer. Pretén generar un entorn innovador d'aprenentatge en el qual:

- Tenim l’aprenent com a protagonista

- Fomentam l’aprenentatge cooperatiu

- Connectam amb les motivacions

- Atenenem clarament les diferències individuals

- Aplicam estratègies d’avaluació innovadores

PROJECTE XXI21

CREATIVITAT

A les escoles, tots els espais són d’aprenentatge. 

Passadissos, aules, patis…

Per aquesta raó reconeixem la importància de la creativitat en el nostre model pedagògic i feim de l’expressió artística un element transversal de la nostra etapa.

CREATIVITAT

ROBOTS QUE PENSEN

L’espectacularitat de les màquines no ha d’amagar el vertader sentit de la Robòtica: aprendre a programar i aprendre a pensar de manera ordenada, crítica i sistemàtica. 

Aquest és el sentit que donam a la Robòtica i a la Programació, un complement imprescindible per al nostre procés d’aprenentatge

CREATIVITAT

FILOSOFIA i COMUNICACIÓ

Filosofia 3/18 és un programa transversal en el qual els alumnes reflexionen i analitzen de manera ordenada i crítica la realitat que els envolta. Seguint les pautes del programa Philosophy for Children introduïm rutines de pensament i reflexió a tots els cursos.FILOSOFIA i COMUNICACIÓ

CREAM i APRENEM


Un dels elements clau del nostre projecte educatiu és la convicció que l’aprenentatge innovador ha de tenir un component real, significatiu i competencial. 

Aprenenem per projectes, aprenenem pensant i de manera activa.


CREAM i APRENEM

CONNECTATS AL MÓN

Els alumnes disposen individualment d’un dispositiu Chromebook que els permet treballar en l’entorn Google for Education. 

Aquí utilitzen eines de treball col·laboratiu i connectivitat que faciliten significativament el seu aprenentatge.

CREAM i APRENEM

ACTIUS

L’esport és un dels eixos transversals del Projecte Educatiu de Sant Josep Obrer. I ho feim amb unes instal·lacions de qualitat però també amb una concepció de l’esport i l’activitat física que l’entén com a un eix bàsic per a les noves maneres d’aprendre i de viure. 

Recordem: Aprenem en moviment i també aprenem del moviment.

ACTIUS

MÉS QUE EXTRAESCOLARS

La pluralitat i el complement al nostre itinerari acadèmic són la raó de ser de l’oferta d’extraescolars que generam a Secundària. 

Des del CLUB DE DEBAT a la INTRODUCCIÓ AL LLENGUATJE DE SIGNES, passant pel CLUB DE ROBÒTICA, l’oferta vol precisament estimular diferents àmbits de coneixement. 

MÉS QUE EXTRAESCOLARS
Veure activitats Extraescolars
WhatsApp, Inc.