Educació Infantil -  2n cicle

Educació Infantil - 2n cicle

CORPUS CHRISTI i SANT JOSEP OBRER

Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle
Educació Infantil -  2n cicle

Educació Infantil - 2n cicle

CORPUS CHRISTI i SANT JOSEP OBRER

Projecte "Entusiasmat"

Projecte didàctic-pedagògic de 3 a 12 anys (dividit en dues etapes infantil i primària)  que permet treballar les matemàtiques d’una forma útil, real, lúdica i sobretot pràctica. Un projecte que aplica la teoria de les intel·ligències múltiples i el treball per capacitats individuals. I on el treball cooperatiu, l’aprenentatge deductiu, la manipulació i el joc tenen un paper molt important.


Projecte "Entusiasmat"

Música

Primeres passes cap a la llengua universal. 

Espai on els infants experimenten, gaudeixen i aprenen les qualitats del so a través del seu propi cos com a instrument sonor, amb la seva veu i amb la manipulació d’instruments clàssics i de petita percussió a partir de la cançó i el joc lúdic. Veure més

Música

Taller de pares


Potenciam la participació dels pares i mares en el procés escolar dels fills i filles. Pensam que és un dret i també un deure. És important el vincle família-escola ja que d’aquesta manera se senten part d’un mateix projecte i comparteixen objectius i significats.Música

Ludoteca

Els racons de joc simbòlic responen a la necessitat que té l'infant de conèixer els companys i companyes, de reviure lúdicament unes situacions quotidianes i poder experimentar, amb la pròpia activitat, els diversos rols que hi ha al seu entorn.

Els racons són espais destinats a l'activitat lúdica que demanen a l'alumnat una participació, lliure, imaginativa i creadora; afavoreixen la interrelació i comunicació i són el primer pas cap a la socialització. L'alumnat necessita compartir espais, joc, joguines, posar-se d'acord els uns amb els altres, establir normes de comportament, convivència i de joc.

Ludoteca

Psicomotricitat

Les sessions de psicomotricitat són molt importants per al  desenvolupament físic, emocional i social dels infants. 

Posen en funcionament la creativitat i la imaginació a través de l’exploració de diferents materials. I ajuden a millorar les habilitats motrius de coordinació i equilibri i anar consolidant la seva lateralitat. 

És una aula màgica: moviment, ment, cos, respiració, relació, respecte. Els infants creixen, juguen i aprenen mitjançant el moviment.
Ludoteca

Arts Plàstiques

L’expressió plàstica és una de les activitats mes espontànies i gratificants per als infants. Des de ben petits els atreu la idea de deixar la seva empremta sobre qualsevol suport. L’objectiu durant els primers anys d’un infant és que gaudeixi fent aquestes activitats plàstiques, per a ell és un joc, un fet lúdic que ha de servir perquè els infants tenguin la llibertat d’expressar-se lliurament. 

Arts Plàstiques

Anglès

Iniciem i preparem els alumnes en l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir del procés natural dels infants en l’adquisició d’una llengua. 

Emprant una metodologia vivencial, lúdica i pràctica. 

I sempre partint dels interessos dels infants, adaptats a les seves edats i estimulant la curiositat per aprendre. 

Anglès

Educació emocional

Anglès

Reconèixer les nostres emocions, gestionar-les i saber posar-nos en el lloc de l’altre són tres habilitats bàsiques per les quals cal proporcionar eines a l’aula. Això permetrà als infants viure amb naturalitat les dificultats i conflictes que s’anirà trobant en el camí de la vida, tant en l’àmbit personal com professional. És indispensable donar als infants la possibilitat d’expressar-se d’una manera respectuosa i oberta a l’aula, entenent les emocions com un fet natural. Lectoescriptura

Els diferents llenguatges permeten a l’infant manifestar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i sentiments, el que està imaginant o projectant, construir pensament i participar en intercanvis comunicatius diversos. 

En la mesura que explora i experimenta els recursos i les eines específiques de cada llenguatge se n’apropia i interioritza els processos i codis específics, desenvolupant les seves capacitats expressives i comprensives. Anglès

Filosofia 3/18

És un currículum ampli i sistèmic (3 als 18 anys) que té com a objectiu principal reforçar les habilitats del pensament dels infants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar als infants així com a preparar-los a ser capaços de raonar per a la participació en un món democràtic.

Filosofia 3/18
Menjador

Menjador

A l’etapa d’educació infantil els hàbits són fonamentals per el desenvolupament dels infants. Un hàbit molt important és el de l’ALIMENTACIÓ. És important que els infants tenguin horaris per menjar i es faci en un lloc determinat. Això els ajudarà a agafar ritme i a no tenir la necessitat de menjar a deshores, a utilitzar els coberts de manera adequada i adquirir les normes com no jugar amb el menjar, no aixecar-se de la taula, seure bé....

 


Hort

Hort

Aporta una sèrie d’experiències gratificants, enriquidores i úniques adaptades a tots els nivells i interessos i a la vegada les podem utilitzar com a recursos perquè els infants aprenguin continguts curriculars de totes les àrees. Per altra banda l’aprenentatge conceptual de l’hort ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment, perquè s’entrenin en el domini de les habilitats socials i aconsegueixin el desenvolupament del sentit del respecte cap a la natura i el medi ambient. 


Violinproject

És una activitat per desenvolupar les intel·ligències múltiples mitjançant la pràctica del violí. S'usa una barreja de diversos mètodes per poder adaptar el nivell a cada edat. No es tracta de fer un aprenentatge de les notes musicals o de tocar perfectament el violí. En l'àmbit cognitiu, es desenvoluparà els sentits amb l'escolta i reconeixement auditiu, les cordes del violí es representen amb colors monosil·làbics, d'aquesta manera es pot jugar amb combinacions de ritmes. És important tenir en compte que els nins crearan les seves pròpies cançons, amb les seves melodies i lletres. En l'àmbit motor, es farà feina amb la psicomotricitat fina i gruixuda, la coordinació i la presa de consciència del cos humà. Les classes es faran en anglès i amb grups reduïts de 5 o 6 alumnes per sessió.

Violinproject
WhatsApp, Inc.