Contacta amb nosaltres

Telf: 971 473308
Email: sjo@santjosepobrer.es

Educació infantil
Telf: 971 272920
Email: infantil@santjosepobrer.es

Educació primària
Telf: 971 274825
Email: primaria@santjosepobrer.es

Centre Corpus Christi (infantil i primària)
Telf: 971 242100
Email: corpus@santjosepobrer.es

Educació secundària obligatòria y FP Bàsica
Telf: 971 473308
Email:eso@santjosepobrer.es

Batxillerat
Telf: 971 473308
Email:batxillerat@santjosepobrer.es

Formació professional
Telf: 971 473308
Email: fp@santjosepobrer.es

WhatsApp, Inc.