Useful information

Useful information

Llibres, uniformitat i més informació rellevant on els pares i alumnes poden veure amb total transparència. Això facillita la comunicació sense preocupar-se de res!

Useful information

Llibres, uniformitat i més informació rellevant on els pares i alumnes poden veure amb total transparència. Això facillita la comunicació sense preocupar-se de res!

Sale of School uniforms

SCHEDULE STORE:

From July 1 to 12 (Monday, Wednesday and Friday from 9 a.m. to 1 p.m., Tuesdays and Thursdays from 5 to 7 p.m.)

From August 26 to September 10 from 9 a.m. to 5 p.m. (uninterrupted)

From September 11 to 26 from 5 to 7 p.m. (Monday to Thursday)


FROM OCTOBER

Monday and Thursday from 5 a.m. to 7 p.m. and Wednesday from 9 a.m. to 11 p.m.


Secondary Education Center

C / Sebastiá Arrom, 3

07008 Palma

Sale of School uniforms

Començament de curs 19-20

Començament de curs 19-20