Conjuntos corales

ESCUELA DE MÚSICA

Telf. 971 27 48 25

e-mail: escolamusica@santjosepobrer.es

_______________

CONJUNTOS CORALES


PETITS TONS   CORPUS CHRISTI

INFANTONS   ESCOLETA

PETITES VEUS  ESCOLETA

UN DOSET  SJO PRIMÀRIA

DOS DOSETS  SJO PRIMÀRIA

TRES TRESETS  SJO PRIMÀRIA

QUATRES TRESETS  SJO PRIMÀRIA

CINC SISETS  SJO PRIMÀRIA

COR INFANTIL DE SECUNDÀRIA

ESCOLANIA VERMELLS DE LA SEU

COR JUVENIL SANT JOSEP OBRER

CORAL DE ADULTOS SANT JOSEP OBRER

_______________
WhatsApp, Inc.