Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+

Comissió Europea

El suport de la Comissió Europea per a l'elaboració d'aquesta publicació no implica l'acceptació dels seus continguts, que és responsabilitat exclusiva dels autors. Per tant, la Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

Veure la carta ECHE atorgada al col·legi i l'Acreditació Erasmus.

Veure la Política de Mobilitat Internacional del col·legi.

Comissió Europea

Oportunitats

· Permet als estudiants de FP de gaudir de l'experiència de realitzar les seves pràctiques en una empresa a l'estranger, que li permeti accedir al mercat laboral.

· Suposa una immersió a un altre país, conèixer la seva cultura, millorar el coneixement d'una llengua estrangera i experimentar un creixement personal en tots els àmbits.

· Projecte GM-Conselleria

   -Curs 18-19

   -Curs 17-18

   -Curs 16-17

Oportunitats

Requisits

Oportunitats

· Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants del programa Erasmus+ de la UE.

· Tenir superats tots els mòduls formatius abans de començar l'estada a l'estranger i complir amb els requisits d'accés a les pràctiques formatives i passar una prova de nivell d'una llengua estrangera.

Què fem el departament d'Erasmus

· Cerca d'empreses a l'estranger que s'ajustin a la teva formació.

· Gestionem: transport, allotjament, assegurances, suport lingüístic abans i durant l'estada i l'acompanyament als alumnes en les destinacions durant el seu primers dies d'estada a l'estranger

· Assessorem perquè formalitzis tots els tràmits; targeta sanitària europea, carnet internacional de l'estudiant i cobertura legal al país d'acolliment.

Oportunitats
WhatsApp, Inc.