Educació Infantil - 1r cicle

Educació Infantil - 1r cicle

CORPUS CHRISTI i SANT JOSEP OBRER

El nostres petits alumnes gaudeixen d'unes classes diferents on desenvolupen tots el seus sentits. Ja comencen a tocar instruments a la classe, hi ha un taller de manipulació, fan anglès, educació emocional, exercicis de psicomotricitat y...La nostra activitat estrella es l'atelier que és on s'ho passen millor!

Atelier

Espai de creació i d’experimentació a través dels cinc sentits. Partim d’una temàtica com a eix principal i a partir d’aquest es crea l’espai. Ha de ser un espai cuidat, atractiu i que convidi a experimentar, descobrir i crear. Té dos objectius, per una banda, donar llibertat d’experimentació, descobriment i creació i per l’altre, aprendre a respectar l’espai i als companys. El paper de la mestra és la d’observadora, no anticipa i deixa que els infants experimentin i descobreixin lliurement.

Atelier

Manipulació

Atelier

L’aprenentatge a través de la manipulació i l’experimentació fa que els infants construeixen els coneixements a través de les pròpies vivències. La manipulació dels materials els ajuda a percebre diferents sensacions a través dels sentits, a més a més, conjuntament amb  l’experimentació de materials, els infants estan potenciant la motricitat fina, els sentits i la capacitat de concentració. Per tant, d’aquesta manera, fan seus els aprenentatges.

Anglès

Iniciem i preparem els alumnes en l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir del procés natural dels infants en l’adquisició d’una llengua. Emprant una metodologia vivencial, lúdica i pràctica. I sempre partint dels interessos dels infants, adaptats a les seves edats i estimulant la curiositat per aprendre.Atelier

Arts plàstiques

L’expressió plàstica és una de les activitats mes espontànies i gratificants per als infants. Des de ben petits els atreu la idea de deixar la seva empremta sobre qualsevol suport. L’objectiu durant els primers anys d’un infant és que gaudeixi fent aquestes activitats plàstiques, per a ell és un joc, un fet lúdic que ha de servir perquè els infants tenguin la llibertat d’expressar-se lliurament.

Arts plàstiques

Ludoteca

Els racons de joc simbòlic responen a la necessitat que té l'infant de conèixer els companys i companyes, de reviure lúdicament unes situacions quotidianes i poder experimentar, amb la pròpia activitat, els diversos rols que hi ha al seu entorn.

Els racons són espais destinats a l'activitat lúdica que demanen a l'alumnat una participació, lliure, imaginativa i creadora; afavoreixen la interrelació i comunicació i són el primer pas cap a la socialització. L'alumnat necessita compartir espais, joc, joguines, posar-se d'acord els uns amb els altres, establir normes de comportament, convivència i de joc.

Ludoteca

Educació emocional

Reconèixer les nostres emocions, gestionar-les i saber posar-nos en el lloc de l’altre són tres habilitats bàsiques per les quals cal proporcionar eines a l’aula. Això permetrà als infants viure amb naturalitat les dificultats i conflictes que s’anirà trobant en el camí de la vida, tant en l’àmbit personal com professional. És indispensable donar als infants la possibilitat d’expressar-se d’una manera respectuosa i oberta a l’aula, entenent les emocions com un fet natural. Educació emocional

Menjador

Educació emocional

A l’etapa d’educació infantil els hàbits són fonamentals per el desenvolupament dels infants. Un hàbit molt important és el de l’ALIMENTACIÓ. És important que els infants tinguin horaris per menjar i es faci en un lloc determinat. Això els ajudarà a agafar ritme i a no tenir la necessitat de menjar a deshores, a utilitzar els coberts de manera adequada i adquirir les normes com no jugar amb el menjar, no aixecar-se de la taula, seure adequadament, etc.Música

Primeres passes cap a la llengua universal. Espai on els infants experimenten, gaudeixen i aprenen les qualitats del so a través del seu propi cos com a instrument sonor, amb la seva veu i amb la manipulació d’instruments clàssics i de petita percussió a partir de la cançó i el joc lúdic. 

Educació emocional

Projectes de treball

 Estratègia d’ensenyament-aprenentatge que ens ajuda a donar sentit als problemes i interrogants que tenen els infants sobre ells mateixos i sobre el món, i a la vegada resoldre diverses situacions que s’aniran trobant al llarg de la seva vida. Mitjançant els projectes els infants prenen consciència no només del que sap, sinó també de desenvolupar la capacitat de poder tirar endavant en alguna ocasió determinada.

Projectes de treball

Psicomotricitat

 Les sessions de psicomotricitat són molt importants per al  desenvolupament físic, emocional i social dels infants. Posen en funcionament la creativitat i la imaginació a través de l’exploració de diferents materials. I ajuden a millorar les habilitats motrius de coordinació i equilibri i anar consolidant la seva lateralitat. És una aula màgica: moviment, ment, cos, respiració, relació, respecte. Els infants creixen, juguen i aprenen mitjançant el moviment.

Psicomotricitat
WhatsApp, Inc.