Música

Música

Sant Josep Obrer sempre ha tengut present la música dins el seu projecte educatiu, per aquest motiu, i seguint aquesta inquietud a dia d’avui els alumnes poden cursar estudis reglats de Grau Elemental, estudis no reglats, ser alumne de l’Escola Coral, obtenir la titulació europea de Rockschool.


ESCOLA DE MÚSICA

Telf. 971 27 48 25

e-mail: escolamusica@santjosepobrer.es


Música reglada


· GRAU ELEMENTAL    8-12 ANYS

Podran matricular-se als estudis de Grau Elemental aquells alumnes que haguin cursat en els dos cursos anteriors l’assignatura d’iniciació. De Grau Elemental  són quatre cursos a on setmanalment s’impartiran 2h de llenguatge musical, 2h de cant coral, 1h d’especialitat instrumental i 1h de conjunt instrumental.

Música reglada
Més informació

Música no reglada


· MÚSICA INFANTIL

· MÚSICA INICIACIÓ

· ROCKSCHOOL

· GRAU MITJÀ

· CLASSE DE MÚSICA PER A ADULTS

Música reglada
Més informació

Conjunts corals

 

· PETITS TONS   CORPUS CHRISTI

· INFANTONS   ESCOLETA

· PETITES VEUS  ESCOLETA

· UN DOSET  SJO PRIMÀRIA

· DOS DOSETS  SJO PRIMÀRIA

Conjunts corals
Més informació

Conjunts instrumentals


Els departaments instrumentals s’uneixen en agrupacions més grans per poder interpretar repertori més complexa i oferir als alumnes un aprenentatge de cooperació entre diferents especialitats.

Conjunts corals
Més informació
WhatsApp, Inc.