Música no reglada

Música no reglada

ESCOLA DE MÚSICA

Telf. 971 27 48 25

e-mail: escolamusica@santjosepobrer.es


_______________


MÚSICA INFANTIL

Tots els alumnes d’aquesta etapa, dins les seves hores lectives, formaran part del “ Violin Project” i desenvoluparan les qualitats del so amb l’especialista de música. 

Poden iniciar-se en el Llenguatge Musical i en grup reduït a partir de 4t d’infantil (1h setmanal), 5è d’infantil (1h setmanal de llenguatge i 1h de cant coral), 6è d’infantil ( 1h de llenguatge, 2h de cant coral i 1/2h de rotació d’instruments).

_______________

_______________


MÚSICA INICIACIÓ

L’objectiu d’aquesta és iniciar-se en l’especialitat instrumental. L’alumne cursarà 2h de Llenguatge Musical, 2h de cant coral i 1h de conjunt instrumental.

_______________

_______________


ROCKSCHOOL

El departament de música moderna ofereix la possibilitat d'obtenir la titulació oficial de EQF (European Qualifications Framework) de les especialitats instrumental de guitarra elèctrica, baix elèctric i bateria.

_______________

_______________


GRAU MITJÀ

Quan s’han cursar els estudis de Grau Elemental els alumnes poden seguir amb les classes de música de l’especialitat instrumental que han cursat.

També poden iniciar-se en una doble especialitat instrumental a partir de l’oferta de l’Escola de Música.

_______________

_______________


CLASSE DE MÚSICA PER A ADULTS

L’oferta de música no reglada s’estén a totes les edats i ofereix l’oportunitat de gaudir de la música i l’aprenentatge instrumental amb classes individuals.

_______________
WhatsApp, Inc.