Educació Primària

Educació Primària

CORPUS CHRISTI i SANT JOSEP OBRER

Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària

Educació Primària

CORPUS CHRISTI i SANT JOSEP OBRER

Apadrinament lector

L’apadrinament lector és una activitat que implica molt més que la simple adquisició de la tècnica lectora. Es basa en una relació personal entre els alumnes més petits i els més grans de l’escola on els alumnes de darrer any (padrins) col·laboren activament en l’aprenentatge lector dels alumnes de primer de primària que tenen assignats (fillols). El clima d’aprenentatge és clarament motivador i els beneficis són mutus: uns milloren la lectura, els altres la seva capacitat comunicativa i tots, a la vegada, creen vincles d’amistat i compromís.


Apadrinament lector

Art i Creativitat

“La creativitat s’aprèn igual que s’aprèn a llegir.”

Ken Robinson

Tots tenim la capacitat per poder ser creatius encara que la majoria de persones vivim sense ser-ne conscients.  

A l’escola, cream entorns on cada un dels nostres nins pugui trobar la inspiració necessària per desenvolupar tots els seus talents.

Art i Creativitat

Projecte "Entusiasmat"

Art i Creativitat

Projecte didàctic-pedagògic de 3 a 12 anys dividit en dues etapes (infantil i primària)  que permet treballar les matemàtiques d’una forma útil, real, lúdica i sobretot pràctica. Un projecte que aplica la teoria de les intel·ligències múltiples i el treball per capacitats individuals. El treball cooperatiu, l’aprenentatge deductiu, la manipulació i el joc tenen un paper molt important.

Escola Ecoambiental

Sant Josep Obrer també es caracteritza per estar dins del programa d’Escoles Ecoambientals, així que dins del nostre currículum hi ha moltes activitats relacionades amb el medi ambient. Treballar el respecte cap a la naturalesa farà que els nostres nins i joves estiguin preparats per a la promoció i materialització de l’educació ambiental a la vida fora de l’escola que, al cap i a la fi, és per al que els preparam.

Art i Creativitat

Filosofia 3/18

 És un currículum ampli i sistèmic (3 als 18 anys) que té com a objectiu principal reforçar les habilitats del pensament dels infants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar als infants així com a preparar-los a ser capaços de raonar per a la participació en un món democràtic.

Filosofia 3/18

English Language Assistants

Els nostres auxiliars de conversa treballen amb els alumnes en grups molt reduïts. Ells són el nostre referent lingüístic dins el centre i ajuden a que els infants desenvolupin les seves habilitats comunicatives amb major facilitat. El fet de ser auxiliars natius fa que a través de jocs, contes, cançons i tot tipus d’activitats lúdiques els nins s’acostin a una cultura i costums diferents d’una manera totalment contextualitzada.

English Language Assistants

Projectes

English Language Assistants

Mitjançant l’ABP els nostre alumnes es converteixen en protagonistes del seu propi aprenentatge desenvolupant la seva autonomia, responsabilitat i capacitat de treballar cooperativament en equip.  Investiguen, experimenten, planifiquen, argumenten, elaboren i exposen el seus projectes. 

Treballar per racons

El treball per racons és una proposta metodològica on es creen diferents espais perquè els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic. La manera d’organitzar la classe és oferir diferents propostes a les quals els nins poden accedir de forma lliure o guiada i realitzar activitats autònomament, en treball cooperatiu o amb l’adult.

English Language Assistants
WhatsApp, Inc.